Om Galleri NK

Galleri NK ble etablert i 1996 på LIllehammer med utstillinger i egne lokaler. Galleriet har i tillegg arrangert flere store utstillinger.

I 2005 flyttet Asbjørn Nilsen med sitt galleri til Vardø, sin fødeby. Også her har aktiviteten bestått av galleri og utstillinger. Samarbeidet med Russland har preget aktiviteten. Russiske kunstnere har deltatt på årlige utstillinger i Vardø og Asbjørn Nilsen har 15-16 separatutstilliger i Russland.

I dag er gallerivirksomhetet avviklet og aktiviteten konsentret  til utøvelse av egen kunst i verkstedet. Jeg har ikke  faste åpningstider, men alle er velkommen inn når det er folk tilstede. Det er også mulig å ta kontakt hvis du ønsker å besøke verkstedet.
Kontakt:
Postboks 179, 9951 Vardø
Tlf: 930 27 054
e-post: post@galleri-nk.no