Om Galleri NK

Galleri NK ble etablert i 1996 på LIllehammer med utstillinger i egne lokaler. Galleriet har i tillegg arrangert flere store utstillinger.

I 2005 flyttet Asbjørn Nilsen med sitt galleri til Vardø, sin fødeby. Også her har aktiviteten bestått av galleri og utstillinger. Samarbeidet med Russland har preget aktiviteten. Russiske kunstnere har deltatt på årlige utstillinger i Vardø og Asbjørn Nilsen har 15-16 separatutstilliger i Russland.

I dag er aktiviteten lokalisert til Per Larsensgt. 22 hvor det er et utstillingslokale/galleri og et verksted hvor noen kunstnere utøver sin kunst. Galleriet har ikke faste åpningstider, men alle er velkommen inn når det er folk tilstede. Det er også mulig å ta kontakt hvis du ønsker å besøke galleriet.

Kontakt:

Postboks 179, 9951 Vardø
Tlf: 930 27 054
e-post: post@galleri-nk.no